Vad är coaching?

VAD DET HANDLAR OM

Coaching handlar om att klargöra hindren så vägen till målet blir mycket klarare och tydligare.
Coaching handlar om att hitta en balans mellan struktur och process, identifiera hinder. Det handlar om att sätta upp mål och resultatkriterier, implementera och genomföra.
Coaching hjälper individen att utveckla sitt sätt att tänka, sitt sätt att vara och sitt sätt att lära så att denne kan förverkliga och uppnå sina mål genom handling.METOD

Coachen ställer öppna relevanta frågor, lyssnar aktivt, inspirerar till självtillit, uppmanar till handling, ger konstruktiv kritik och feedback, och frågar eller eftersträvar resultat.
Coachen hjälper dig att komma vidare med det som du behöver hjälp att komma vidare med.
Coachens roll är att få dig att hitta dina egna svar och på så sätt få dig att tänka i rätt banor och på det sätt som är mest framgångsrikt för dig. Coachens uppgift är att se till att du hitta nycklar och att du låser upp den dörr eller dörrar som kan vara stängda. Om du inte är redo att satsa på förändring, kommer du inte heller nå resultat.